Megarons historie starter med utviklingen av NEBB-området på Sjølyst, tidlig på nittitallet.

Selskapet ble som nevnt opprettet i 1995, og tidlig året etter stiftet Arve Nyhus selskapet Sjølyst Utvikling AS, sammen med grunder og investor, Ola Mæle. Gjennom Sjølyst Utvikling AS har teamet Nyhus/Mæle utviklet og solgt over 500.000 kvadratmeter i det norske og nordiske markedet, gjennom egenregiprosjekter og i samarbeid med store aktører som Veidekke, Canica, Scandinavian Development m.fl.

I 2010 valgte Arve Nyhus og Ola Mæle å splitte porteføljen i Sjølyst Utvikling AS, og fortsette videre hver for seg.

Megaron AS er i dag aktiv eier i Attivo Eiendomsutvikling AS i Oslo og hovedaksjonær i SveaNor Fastigheter AB i Stockholm.

Selskapets hovedkontor er på Skøyen i Oslo.

Megaron AS eies i dag av Arve Nyhus med familie, og har 5 fulltids ansatte.

EIERNE

Arve Nyhus

Arve Nyhus er sivilarkitekt av yrke, med eksamen fra Canterbury School of Architechture. Fra 1974 – 1978 jobbet han som sivilarkitekt i London og Belgia. Fra 1978 – 1996 har Arve Nyhus vært selvstendig næringsdrivende arkitekt i Norge, hvor han har bygget opp blant annet Nyhus & Østlie Arkitekter MNAL og Lysaker Mølle Arkitekter MNAL. Da Arve Nyhus solgte Lysaker Mølle Arkitekter AS i 1997, var selskapet Norges største arkitektkontor. Megaron AS ble stiftet i 1995, og tidlig året etter stiftet Arve Nyhus selskapet Sjølyst Utvikling AS sammen med Ola Mæle. Gjennom Sjølyst Utvikling AS har teamet Nyhus/Mæle utviklet og solgt over 500.000 kvadratmeter i det norske og nordiske markedet, gjennom egenregiprosjekter og i samarbeid med store aktører som Veidekke, Canica, Scandinavian Development m.fl. I 2010 valgte Arve Nyhus og Ola Mæle å splitte porteføljen i Sjølyst Utvikling AS, og fortsette videre hver for seg. Fra 2010 har Megaron AS vært aktiv eier av Attivo Eiendomsutvikling AS og SveaNor Fastigheter AB i Stockholm hvor Megaron AS er hovedaksjonær.

 

Nicolas Nyhus

Nicolas Nyhus har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har også studert ulike Eiendomsfag på Senter for Eiendomsfag/ Universitetet i Stavanger/ KTH i Stockholm. Nicolas er eier og daglig leder i Nicon Holding AS. Han har flere styreverv og sitter blant annet i styret i CSPN Holding AS og Flow Media AS i tillegg til Megaron AS. Nicolas har tidligere jobbet som politiadvokat ved Romerike politidistrikt, og har advokatbevilling fra 2008. Han tiltrådte Megaron AS i januar 2015.

 

Christopher Nyhus

Christopher Nyhus har studert markedsføring ved Southampton Business school i England. Han har også studert Eiendomsforvaltning ved Senter for Eiendomsfag/ Universitetet i Stavanger. Christopher er styremedlem i Nicon Holding AS og Megaron AS, og er eier og daglig leder i CSPN Holding AS. Han har mer enn 15 års erfaring som aktiv investor på Oslo børs, og har også vært involvert som investor i flere gründervirksomheter. Christopher tiltrådte Megaron AS i januar 2015.

Organisasjonskart